Bescherming gegevens

De eigenaren van deze site nemen de beveiliging van persoonlijke gegevens serieus.
Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en dit privacy beleid te behandelen.

Gebruik van onze website is mogelijk zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden prijs gegeven.

Wanneer dat wel nodig is (bijvoorbeeld naam en email adres op het contact formulier), dan geeft u deze gegevens vrijwillig.
Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

We maken u erop attent dat het versturen van informatie via het internet altijd veiligheidsrisico's met zich draagt.
Absolute zekerheid dat deze gegevens voor derden niet toegankelijk zijn, bestaat nooit.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies vervullen een belangrijke rol voor het efficente gebruik van deze website. Cookies zijn kleine tekst bestanden die op de computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste cookies die worden gebruikt zijn "sessie cookies". Zij worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Er zijn ook cookies die alleen door uzelf kunnen worden verwijderd. Deze cookies ondersteunen de software als u deze site een volgende keer raadpleegt, bij het herkennen van uw browser waardoor uw voorkeursinstellingen automatisch worden overgenomen (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal).

U kunt de instelling van uw browser zodanig veranderen dat u steeds opnieuw wordt ingelicht over de actuele instellingen van cookies, waardoor u in staat bent ze alleen in bepaalde situaties toe te staan. Door cookies uit te schakelen zal de werking van deze website aanzienlijk worden beperkt.

Server log bestanden

De provider van deze pagina's verzamelt en bewaart automatisch gegevens in server log bestanden, die door uw browser aan ons worden gestuurd. Dit zijn:

Deze gegevens kunnen niet in verband worden gebracht met specifieke personen. Deze gegevens zullen niet worden samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens nader te onderzoeken, als het vermoeden bestaat dat deze website illegaal gebruikt wordt.

Contact formulier

Als u ons een vraag stelt via het contact formulier, zullen de gegevens die op dit formulier invult, inclusief de contact details die u daar verstrekt, opgeslagen worden teneinde de vraag te kunnen beantwoorden en om indien nodig evaluerende vervolg vragen te kunnen stellen. Natuurlijk geven we deze gegevens niet door aan derden.

Recht op informatie, afmelden, blokkeren

Te allen tijde heeft u het recht om informatie op te vragen met betrekking tot opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong ervan en de reden van gebruik of verwerking, alsook het recht tot correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor het verkrijgen van informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.